Smluvní podmínky

Tyto internetové stránky (www.forddsfl.cz, drivingskillsforlife.cz) jsou provozovány společností FORD MOTOR COMPANY, s. r. o. Přístup na ně podléhá níže uvedeným smluvním podmínkám pro používání. Případně si také přečtěte Zásady společnosti Ford na ochranu soukromí na Internetu.

 

Všeobecné podmínky

Ford vyvíjí maximální úsilí při zajišťování přesnosti informací uvedených na této internetové stránce.

Zatímco je vyvíjena maximální snaha poskytovat co nejaktuálnější a nejpřesnější informace, tato stránka nesmí být považována za naprosto spolehlivého průvodce službami Ford Driving Skills for Life, ani nesmí být brána za nabídku k prodeji jakéhokoliv konkrétního vozidla. Ti, kdo se podílejí na programu Ford Driving Skills for Life, nejsou zástupci Fordu a nemají v žádném případě zastupovat Ford nebo sjednávat jeho jménem závazky. Jakákoliv zmínka o rychlosti nebo výkonu na této stránce nesmí být vykládána jako nabádání k nebezpečné jízdě nebo překračování rychlostních limitů.

Obchodním účelem této internetové stránky je pomoci mladým řidičům rozvíjet dovednosti nezbytné pro bezpečné řízení nad rámec toho, co se naučili ve standardních vzdělávacích programech v autoškole, a umožnit jim přihlásit se do kurzu Ford Driving Skills for Life a objednat si vzdělávací materiály.

 

Copyright

Všechna práva, včetně autorských a databázových práv na tuto internetovou stránku a její obsah, jsou vlastněna nebo licencována Ford Driving Skills for Life, nebo jinak využívána Ford Driving Skills for Life tak, jak je povoleno příslušnými zákony nebo majitelem autorských práv. Bez předchozího písemného povolení společnosti Ford nebo majitele autorských práv nesmíte kopírovat, reprodukovat, publikovat, stahovat, vysílat ani přenášet žádný text, obrázky, grafiku, logo, tlačítka, ikony, snímky a jejich výběr a uspořádání, žádný základní zdrojový kód nebo software, a to pro žádné komerční nebo veřejné účely.

Nesmíte upravovat, měnit nebo vytvářet žádné materiály nebo informace na této internetové stránce nebo je používat za jakýmkoliv jiným účelem než pro své osobní nekomerční použití. Souhlasíte, že budete tuto internetovou stránku používat pouze pro zákonem povolené účely.

Ford Driving Skills for Life si vyhrazuje právo používat pro své vlastní účely jakékoliv materiály poskytnuté na této internetové stránce, včetně textu a obrázků, buď na internetových stránkách nebo jakýmkoliv jiným způsobem, včetně propagace. Ford Driving Skills for Life si vyhrazuje právo sledovat materiály zařazené na své internetové stránky a upravovat nebo odstraňovat kterékoliv takové materiály.

K přístupu do libovolné části této internetové stránky nesmíte používat automatická zařízení, programy nebo algoritmy nebo metody. Nesmíte se pokoušet získat neoprávněný přístup k libovolné části této internetové stránky nebo do jakéhokoliv systému či sítě připojené k této stránce.

Jakákoliv zpětná vazba nebo reakce, kterou poskytnete na této stránce, je považována za nedůvěrnou. Ford může s takovou informací nakládat libovolně a bez omezení.

 

Odmítnutí zodpovědnosti

Snažíme se zajistit, aby informace na našich internetových stránkách byly přesné, úplné a aktuální. Užíváním těchto internetových stránek však souhlasíte, že budete vázáni smluvními podmínkami, které vstupují v platnost v den, kdy poprvé použijete tyto internetové stránky.

Aniž by byla dotčena vaše zákonná práva, internetová stránka a všechny informace, text, jména, obrázky, fotografie, loga, odkazy a ikony a další materiály (bez omezení) jsou poskytovány „TAK JAK JSOU“ a na bázi „JE K DISPOZICI“ bez uvedení záruky nebo povolení, výslovného či implikovaného. Zvláště pak neručíme za přesnost nebo kompletnost informací poskytnutých na této internetové stránce, ani nezaručujeme, že používání této internetové stránky bude plynulé nebo bezchybné, ani že na této internetové stránce a jejích serverech nejsou počítačové viry nebo skryté vady.

V žádném případě nebude Ford odpovědný žádné osobě za jakoukoliv škodu nebo ztrátu, která by vznikla z používání jakýchkoliv informací uvedených na našich internetových stránkách nebo produktů zobrazených na našich internetových stránkách, včetně (bez omezení) nepřímých nebo následných škod nebo jakýchkoliv škod jakéhokoliv druhu, vzniklých používáním nebo ztrátou používání, dat nebo zisků, ať při působení smlouvy, z nedbalosti nebo jiné protiprávní činnost, vzniklé z nebo v souvislosti s používáním těchto internetových stránek.

Bez ohledu na cokoliv jiného v těchto smluvních podmínkách, nebudeme odpovědni za reklamace související s funkčností nebo dostupností těchto internetových stránek.

 

Osobní údaje a soukromí

Všechny osobní údaje získané na www.forddsfl.cz nebo drivingskillsforlife.cz jsou nezbytné pro poskytování požadovaných služeb a zajištění maximální uživatelské přívětivosti, a to v souladu s podmínkami Fordu pro ochranu dat a soukromí. Podmínky Fordu pro ochranu dat a soukromí se vztahují i na tuto stránku a jsou nedílnou součástí těchto smluvních podmínek. [vložit odkaz na ochranu dat a soukromí].

 

Ochrana dětí

Stránky www.forddsfl.cz, drivingskillsforlife.cz nemají v úmyslu vědomě sbírat jakékoliv osobní údaje dětí mladších 16 let.

 

Ochranné známky

Všechna jména, obrázky nebo loga označující Ford Driving Skills for Life jsou chráněné obchodní značky Fordu. Všechny obchodní známky, produkty, služby a názvy společností třetích stran uvedené na této internetové stránce jsou ochrannými známkami, servisními známkami a obchodními názvy jejich příslušných majitelů. Ford Driving Skills for Life neposkytuje povolení k jejich používání jinou osobou než majitelem. Jakékoliv takové použití může způsobit porušení práv majitele.

 

Externí odkazy

Ford nereprezentuje, nezaručuje, neschvaluje ani nezodpovídá za jakékoliv cizí internetové stránky, které mohou odkazovat na tuto internetovou stránku nebo na které může být z této internetové stránky odkazováno. Jakákoliv cizí internetová stránka, kterou navštívíte kliknutím na odkaz na této internetové stránce, je mimo kontrolu společnosti Ford a navštěvujete ji zcela na své vlastní nebezpečí.

 

Odmítnutí odpovědnosti za software

Software stahovaný z této internetové stránky je důkladně prohlížen a testován ve všech fázích výroby, avšak – jak je tomu u každého nového softwaru – přesto doporučujeme, abyste jej před použitím zkontrolovali antivirovým programem. Dále doporučujeme, abyste si před použitím tohoto softwaru vytvořili aktualizovanou zálohu souborů uložených na vašem pevném disku. Ford nemůže být zodpovědný za jakékoliv porušení, poškození a/nebo ztrátu dat ve vašem datovém nebo počítačovém systému, ke kterému by mohlo dojít při používání tohoto softwaru. Před nainstalováním jakéhokoliv softwaru na počítač zapojený do sítě se poraďte se svým správcem sítě.

 

Soudní pravomoc

Tyto Smluvní podmínky budou řízeny a vykládány podle zákonů České republiky. Vzniklé spory budou spadat výhradně do jurisdikce soudů České republiky.

Pokud by bylo stanoveno, že některá z těchto podmínek je nezákonná, neplatná nebo jinak nevynutitelná kvůli zákonům kterékoliv země nebo státu, ve které mají tyto podmínky platit, taková podmínka bude oddělena a vypuštěna z daného bodu. Všechny ostatní podmínky používání a Smluvní podmínky zůstanou plně platné a budou i nadále závazné a vynutitelné. Ford si vyhrazuje právo kdykoliv změnit kterékoliv ze svých smluvních podmínek zveřejněním změn online.

Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami v plném rozsahu, musíte tuto internetovou stránku okamžitě přestat používat.

FORD MOTOR COMPANY, s. r. o., C 18276 vedená u Městského soudu v Praze.

Podmínky používání cookies Ford pravidel. Nejnovější verzi podmínek používání cookies najdete na následujícím odkazu: Cookie Guide