Ford Driving Skills For Life

Protokol Covid-19

Riziko spojené s vystavením nemoci COVID-19 existuje na jakémkoli veřejném místě, kde se vyskytují lidé. COVID-19 je extrémně nakažlivá nemoc, která může vést k vážnému onemocnění a smrti. Obzvláště zranitelní jsou senioři a hosté trpící zdravotními potížemi.

Účastí na akci Ford Driving Skills for Life na sebe dobrovolně berete veškerá rizika spojená s vystavením nemoci COVID-19.

Chraňte zdraví všech kolem vás.

Náš program se může změnit na základě obavy rizik spojených s nemocí COVID-19.

Pro více informací vzhledem k opatřením spojených s pandemií COVID v České republice, navštivte:

https://koronavirus.mzcr.cz/

PRAKTICKÉ TRÉNINKOVÉ AKCE V SOUČASNÉ DOBĚ PROBÍHAJÍ

Prosím, vezměte na vědomí naše dodatečná bezpečnostní opatření

Instruktoři jsou plně očkovaní

Důrazně doporučujeme, aby všichni hosté byli plně očkovaní nebo si před účastí akce opatřili negativní test na COVID-19

Roušku by měl mít nasazenou ten, kdo není plně očkovaný. Roušky budou v případě potřeby k dispozici. Instruktoři/personál budou navíc mít nasazenou roušku

Snížený počet ve školicí skupině. Snížený poměr instruktor vůči studentům

Dotykové body ve třídách/autech se pravidelně čistí

Vždy se doporučuje dodržování odstupů

Dezinfekční prostředky na ruce budou snadno k dispozici. Na kurzu bude k dispozici možnost umytí rukou

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU

Hosté, kteří jsou v karanténě, nesmí navštívit akci Ford Driving Skills for Life. Účastí stvrzujete, že vy a všechny osoby ve vaší skupině:

 1. neprokazují žádné z následujících symptomů nemoci COVID-19 včetně:
  • teploty nebo zimnice
  • kašle
  • dušnosti nebo ztíženého dýchání
  • únavy
  • bolesti svalů nebo těla
  • bolesti hlavy
  • nové ztráty chutě nebo čichu
  • bolesti v krku
  • zácpy nebo rýmy
  • nauzey nebo zvracení
  • průjmu
 2. nejste nebo nebyli jste v kontaktu s osobou s potvrzenými nebo domnělými symptomy nemoci COVID-19 bez dodržení 10denní karantény;
 3. nejste v domácí karanténě.

Hosté, kteří nemohou zaručit veškerá výše zmíněná kritéria, nesmí navštívit akci Ford Drivng Skills for Life. Pokud v jakémkoli momentu během návštěvy host nedodrží veškerá výše zmíněná kritéria, on sám a jeho posádka bude muset jít do izolace a může být požádán o opuštění místa konání.