Ford DSFL USA

Nehodovost mladých řidičů

 

Automobilové nehody jsou nejčastější příčinou úmrtí teenagerů v USA. Při takových nehodách jich ročně zemře téměř 3000, jak uvádí aktuální statistika vládní agentury National Highway Traffic Safety Administration. Kvůli nedostatku zkušeností schází mnoha mladým řidičům dovednosti a znalosti, které by z nich dělaly bezpečné řidiče. Statistiky ukazují, že účast teenagerů v dopravních nehodách prudce klesá s tím, jak tito řidiči získávají zkušenosti.

 

Řešení pro bezpečné řízení

 

Program Ford Driving Skills for Life (DSFL) vznikl v roce 2003 ve spolupráci nadace Ford Motor Company Fund, americké neziskové organizace Governors Highway Safety Association a skupiny bezpečnostních expertů. Čerstvé držitele řidičského oprávnění trénuje v dovednostech, které si nemohli osvojit ve standardním kurzu autoškoly.

Ford DSFL pomáhá mladým řidičům zlepšit jejich schopnosti ve čtyřech klíčových oblastech, které jsou kritickými faktory u více než 60 % dopravních nehod:

  1. Rozpoznání nebezpečí.
  2. Ovládání auta.
  3. Udržování vhodné rychlosti.
  4. Udržování bezpečné vzdálenosti a soustředění se na řízení.

 

Ford DSFL je BEZPLATNÝ ucelený program, zahrnující následující výukové kanály:

  • Internetovou stránku www.drivingskillsforlife.com, která obsahuje čtyři studijní moduly, kvíz, videa o údržbě vozu, několik interaktivních her a rozšířené studijní materiály věnované vlivu úsporné jízdy na vlastní bezpečnost a životní prostředí.
  • Elektronický vzdělávací paket, který mohou studenti a rodiče používat doma, stejně tak ho lze využít ve škole nebo v kroužcích. Tento BEZPLATNÝ paket obsahuje podrobná videa zaměřená na každou ze čtyř klíčových oblastí, dopis pro rodiče, dopis pro učitele, pokyny pro vedoucího kurzu a brožury.
  • Praktické kurzy, při nichž čerství řidiči za volantem výukových aut plní úkoly rozvíjejí jejich dovednosti ve čtyřech oblastech určených Ford DSFL. S profesionálním instruktorem po svém boku získají zkušenosti, které v běžném provozu využijí při rozpoznávání rizik, ovládání vozu, udržování vhodné rychlosti a udržování bezpečných rozestupů.